Expertes del sector elèctric es constitueixen en Comissió Assessora de l’Amep

Inici | Novetats | Expertes del sector elèctric es constitueixen en Comissió Assessora de l’Amep

L’Amep ja compta amb una Comissió Assessora formada per una vintena de persones expertes i reputades en el sector elèctric i de les energies renovables. Aquest serà l’òrgan de debat i orientació de les estratègies de l’Associació.

El dimecres 15 de març es va dur a terme la primera reunió de la Comissió Assessora de l’Amep en la qual es va constituir com a tal i es van abordar els seus mecanismes de funcionament. Aquest serà l’òrgan propositiu, de debat i d’orientació de les estratègies i els continguts de l’Amep i, en aquest sentit, farà aportacions a la planificació anual tant en la línia de la incidència política i social com en els cursos, estudis i jornades que organitzi i lideri. 

Carles Caballero, president de l’Amep, destacava la vàlua de les persones que formen part de la Comissió: “El paper de persones expertes en els diferents àmbits de l’energia, i especialment del sistema elèctric, és fonamental per dissenyar un canvi de model energètic i la xarxa del futur, amb criteris tècnics i amb una finalitat social i ecològica, deixant de banda els interessos purament mercantilistes com fins ara”. 

Les persones que en formen part són professionals del dret, de l’enginyeria, investigadores universitàries o consultores, expertes en el sector elèctric i de les energies renovables, que aposten per una transició energètica que serveixi per transformar el model actual i fer-lo democràtic i participatiu.

Comissió Assessora de l’Amep

 Persones externes a l’Amep:

Persones de la Comissió executiva de l’Amep:

Altres persones vinculades a l’Amep:

La comissió requereix un mínim de cinc membres nomenats per la Comissió Executiva, dos dels quals n’han de ser membres, així com per qualsevol membre o ens col·laborador de l’Assemblea, amb una durada de quatre anys. La participació dels membres de la Comissió és a títol individual, excepte en el cas que les institucions que poden representar hagin explicitat que volen formar-ne part.