Què fem?

La finalitat de l’Associació és difondre i promoure la titularitat, la propietat i la gestió públiques de les xarxes de distribució d’energia elèctrica, així com donar suport als municipis que vulguin encaminar-se cap aquesta fita, i desenvolupar accions per impulsar una transició a un model energètic just, democràtic i sostenible. Dos objectius indissociables perquè creiem que la supervisió pública de la xarxa és essencial per garantir una transició energètica òptima i pel benefici global.

La nostra activitat es desenvolupa en les següents línies: 

 • Incidir en les polítiques públiques relatives a l’energia.
 • Crear coneixement de valor en favor de la gestió de la xarxa pel benefici de tota la societat.
 • Formar i informar el sector públic, privat i ciutadà sobre les anomalies que la gestió privada de la xarxa de distribució crea.
 • Creació d’una línia comunicativa pròpia.
 • Organització de jornades, seminaris i cursos.
 • Creació d’un marc de treball, coordinació, col·laboració i debat entre municipis.
 • Recolzar i participar en iniciatives dels municipis per difondre i promoure la titularitat, la propietat i la gestió públiques de les xarxes de distribució d’energia elèctrica.
 • Impuls d’iniciatives de debat tècnic, investigació i recerca sobre les finalitats de l’associació.
 • Col·laboració i participació en xarxes nacionals, estatals i internacionals.
 • Creació d’un centre de recursos o base documental d’experiències, iniciatives o estudis.
 • Desenvolupar serveis d’assessorament tècnic i assistència jurídica i administrativa als municipis per assolir la titularitat, la propietat i la gestió públiques de les xarxes de distribució d’energia elèctrica.
 • Sol·licitar ajuts i subvencions en nom propi o dels municipis associats, o altres formes de col·laboració, per finançar les activitats de l’associació i dels municipis per l’assoliment de les finalitats esmentades en aquest article.