Com adherir-se?

Per adherir-se a l’Amep cal seguir el següent procediment. Us facilitem els models de documents que heu d’adaptar al vostre municipi o entitat.

Escriviu-nos a amep@amep.cat amb les dades de la persona de contacte mitjançant el següent formulari per sol·licitar informació. Us ajudarem en tot el procés d’adhesió.

En el cas que la iniciativa no sigui del govern municipal es pot presentar una moció o proposta de resolució al plenari des del grup municipal a la oposició. Amb l’aprovació de la moció el govern municipal haurà de realitzar els tràmits per l’adhesió que s’exposen en el punt següent.

En el cas que la iniciativa sigui del govern municipal cal aprovar en el plenari, o en cas d’entitats en l’assemblea general, l’acord d’adherir-se a l’associació, d’aprovació dels estatuts, d’aprovació de la despesa i de designació del representant de l’ajuntament o l’entitat a l’Amep. Aquí podeu descarregar els estatuts i els models de documents:

Estatuts de l’Amep

Model de l’informe jurídic

Model de l’informe de necessitat

Model de Dictamen al ple

Sol·licitar l’adhesió a la Presidència de l’Amep mitjançant el següent model. Ens heu de fer arribar la sol·licitud acompanyada del certificat del secretari/a dels acords del plenari o de l’assemblea general, i del següent formulari amb les dades del presentant i suplent, a amep@amep.cat.

Sol·licitud d’adhesió a l’Amep

Formulari protecció dades personals representat Amep