Qui pot adherir-se?

Poden ser membres de ple dret de l’Amep els ajuntaments i ens supramunicipals de Catalunya, així com altres ens com comercialitzadores elèctriques, cooperatives, universitats, entitats ambientalistes i societat civil organitzada, sindicats, i en general organitzacions i entitats, sempre amb personalitat jurídica, alineades amb els objectius de l’Amep i sense ànim de lucre. En queden exclosos explícitament els partits polítics, els ens amb ànim de lucre i les seves fundacions.