El 2023 de l’Amep: Un any per a continuar creixent com a referent en la transició energètica justa, democràtica i participada

Inici | Novetats | El 2023 de l’Amep: Un any per a continuar creixent com a referent en la transició energètica justa, democràtica i participada

Després de gairebé dos anys de la constitució el febrer de 2021, l’Amep ha crescut, passant dels 78 associats fundadors a 116, que en conjunt, representen a quasi 3,5 milions de persones. El 2023 permetrà afermar les passes fetes fins ara i continuar incrementant el nombre d’ens representats i en la capacitat de ser referent en tots els àmbits i una eina útil per al municipalisme en el camí cap a una transició energètica justa, democràtica i participada.

El treball previ de construcció de l’engranatge de l’Amep al llarg del 2022, que ha inclòs la contractació d’una persona per fer la coordinació de l’associació i de diversos suports externs per la gestió dona més capacitat d’actuació a l’Amep, ha de permetre que en l’any 2023 es desenvolupin més accions i més intensament, algunes recurrents i altres de noves, per l’assoliment dels objectius. 

L’Amep ha de créixer i esdevenir el referent del món local en la reivindicació de la transició energètica justa, democràtica i sostenible, guanyant credibilitat, reconeixement i capacitat d’influència, demostrant que és una eina útil pels seus associats, i en general, per la resta de municipis i entitats. Ha de ser l’interlocutor amb les administracions competents en matèria d’energia, i ha de generar debat entre la ciutadania.

El Pla d’actuació pel 2023 s’estructura en 5 línies estratègiques els objectius i les accions de les quals es poden veure en el document ampliat.

  • Línia estratègica 1: Gestió. L’Amep disposa d’una organització i gestió que li permet un funcionament adequat. No obstant això, es planteja la necessitat com a objectiu pel 2023 de completar alguns aspectes del sistema de gestió i millorar-ne d’altres.
  • Línia estratègica 2: Governança. Completar el model de governança amb la constitució de la Comissió assessora. També és necessari reforçar els vincles institucionals de l’Amep i crear-ne de nous.
  • Línia estratègica 3: Comunicació. Durant l’any 2022 s’ha redactat un pla de comunicació, s’han contractat els serveis de suport i s’ha posat en funcionament el web i la presència a les xarxes socials. L’objectiu pel 2023 és utilitzar intensament aquestes eines i de forma eficaç, incorporant els canvis i les millores que siguin oportunes, per donar a conèixer l’associació a tots els nivells.
  • Línia estratègica 4: Creixement. El creixement del 2022 ha estat un degoteig constant de nous municipis i s’ha de reconèixer l’esforç realitzat en l’acompanyament en els procediments d’adhesió. Pel 2023 es planteja com a objectiu un creixement més intens i més focalitzat.
  • Línia estratègica 5: Projectes. És prioritari i raó de ser de l’Amep crear i difondre coneixement sobre el context, la raó i els avantatges de la xarxa de titularitat pública, i alhora, és important poder donar suport als associats en particular, però en general al món local, en totes aquelles qüestions que els afecten vinculades a la transició energètica.