Serveis, coneixement i incidència política cap a la gestió pública de l’energia

Inici | Novetats | Serveis, coneixement i incidència política cap a la gestió pública de l’energia

L’any 2023 comença per a l’Amep amb un pla de treball per avançar, amb accions concretes, cap a un model d’energia pública per a una transició energètica justa, democràtica i sostenible. Així, la definició dels serveis i el treball en xarxa entre els municipis i les entitats associades, la difusió de coneixement sobre el context del sector i la incidència política i social, esdevenen els pilars de l’activitat que durem a terme.

Un total de 9 accions defineixen els projectes que engeguem enguany.

  1. Els serveis que presta l’Amep

Analitzarem i establirem els serveis que es poden prestar directament als associats i, tanmateix, també definirem en quins altres àmbits l’Amep ha de ser una font d’informació i de contactes entre el món local i altres institucions o empreses.

  1. Un estudi històric sobre l’electrificació a Catalunya 

Realitzarem un estudi de documentació històric i periodístic sobre els orígens de l’electrificació i la situació actual a Catalunya i a altres comunitats autònomes. Aquest material servirà per a difondre coneixement sobre el context, la raó i els avantatges de la gestió pública de l’energia. 

  1. Un dictamen jurídic sobre la propietat de la xarxa de distribució a Catalunya i Espanya

Volem proposar iniciatives legals i polítiques tant per reivindicar la titularitat i la gestió pública de la xarxa, com per assolir canvis útils i reals a curt i mitjà termini que millorin alguns aspectes del funcionament de la xarxa. Això serà possible amb l’elaboració d’un dictamen jurídic que, a més, també posarà el focus en la necessitat de transparència en la informació, la participació en la planificació de les inversions, el control i la millora de la qualitat del servei, l’eliminació de les barreres administratives i tècniques que imposen les distribuïdores, i la modificació de la regulació i la normativa.

  1. Un grup de treball amb la Generalitat 

Volem fer incidència política real i per això impulsarem la creació d’un grup de treball amb la Generalitat de Catalunya i si s’escau altres institucions. Aquest pas és necessari per a promoure el desplegament ordenat, distribuït i participat de les energies renovables, tant en el conjunt del territori com especialment en l’àmbit urbà.

  1. Finançament públic per a les renovables

Treballarem per impulsar mecanismes de finançament públic pel desenvolupament de les energies renovables participades pels municipis, les empreses i la ciutadania.

  1. Millora i control de la distribució elèctrica 

Impulsar mecanismes per la millora i control de la qualitat del servei en la distribució d’energia elèctrica, en la seva gestió i en els procediments de connexió a la xarxa és necessari per a aconseguir un millor servei a la ciutadania. 

  1. La transparència i la participació 

Impulsarem mecanismes per la millora de la transparència sobre el manteniment, millora i ampliació de la xarxa de distribució, i per la participació del món local en la planificació.

  1. Iniciatives legislatives 

Impulsarem iniciatives legislatives per avançar en la municipalització de la xarxa de distribució. 

  1. Treball en xarxa entre municipis 

Crearem un grup de treball amb els municipis que tenen xarxa elèctrica pròpia i gestió pública de l’energia per intercanviar informació, col·laborar, treballar conjuntament i desenvolupar iniciatives de modernització de les xarxes i la seva gestió.