Pla d’actuació del 2024: enfortir el paper del municipalisme en la transició energètica

Inici | Novetats | Pla d’actuació del 2024: enfortir el paper del municipalisme en la transició energètica

L’any 2024 de l’Associació de Municipis i Entitats per l’Energia Pública (Amep) es presenta amb l’objectiu de créixer en nombre d’associats i incidència així com impulsar la Comissió assessora constituïda durant el 2023, avançar en la divulgació i comunicació dels plantejaments i desenvolupar els projectes propis dirigits als associats. 

Dos anys i mig després de la seva constitució, l’Amep manté la seva raó de ser: impulsar la titularitat, la propietat i la gestió pública de les xarxes de distribució d’energia elèctrica, de desenvolupar accions per promoure una transició energètica justa, democràtica i sostenible, i de donar suport a les entitats i municipis que tenen aquest mateix interès. Amb aquest temps, l’Amep ha crescut dels 78 associats fundadors als 119 que, en conjunt, representen 3,5 milions de persones: 3 entitats, 2 diputacions i 114 municipis.

Què s’ha fet el 2023?

El 2023 ha quedat condicionat per les eleccions municipals, l’avançament de les eleccions generals i la finalització de la contractació de coordinació de l’Amep, però, no obstant això, s’han desenvolupat més accions, més intensament i amb més incidència que mai: s’ha posat en marxa el web i les xarxes socials, s’ha desenvolupat el pla de comunicació, s’ha constituït la Comissió assessora, s’han realitzat contactes institucionals i s’han elaborat quatre estudis propis que generen coneixement per poder fer propostes de canvis en la regulació i la gestió de la xarxa.

Una eina útil que transformi el model energètic

Així, l’any 2024 es presenta amb l’objectiu de finalitzar algunes accions engegades el 2023 amb relació a l’organització interna i, sobretot, d’impulsar el creixement que situï l’Associació com a referent del món local en la reivindicació de la transició energètica justa, democràtica i sostenible. En aquest sentit, es vol potenciar la utilitat per als associats, la interlocució amb les administracions competents en matèria d’energia i la generació de debat entre la ciutadania.

La reivindicació de la titularitat i gestió pública de la xarxa de distribució elèctrica és sens dubte molt ambiciosa i per assolir aquests objectius l’Amep ha de demostrar amb accions reals, útils i viables que, en el mentrestant, és possible canviar i millorar alguns aspectes del funcionament de la xarxa de distribució d’energia: la transparència en la informació, la participació en la planificació de les inversions, el control i la millora de la qualitat del servei, l’eliminació de les barreres administratives i tècniques que imposen les distribuïdores, la modificació de la regulació i la normativa, construint així una base sòlida i creïble per la futura titularitat pública d’aquesta infraestructura clau pel desenvolupament del país i el benestar de la ciutadania.

5 línies estratègiques

El Pla d’actuació d’enguany s’estructura en 5 línies estratègiques que resumim de forma introductòria i que podeu consultar de forma extensa amb les seves corresponents accions en el botó inferior:

  • Línia estratègica 1: Gestió

L’Amep disposa d’una organització i gestió que li permet un funcionament adequat. No obstant això, es planteja la necessitat com a objectiu pel 2024 de completar alguns aspectes del sistema de gestió i millorar-ne d’altres

  • Línia estratègica 2: Governança

D’acord amb la feina feta el 2023 amb relació a l’ampliació de la Comissió executiva, la constitució de la Comissió assessora i els vincles institucionals establerts, cal donar impuls a aquests òrgans i contactes per desenvolupar els objectius de l’Associació.

  • Línia estratègica 3: Comunicació

L’Amep ja disposa de les eines per donar a conèixer l’associació a tots els nivells: a la ciutadania, a l’empresa, als agents socials i econòmics, a les administracions… i així començar a generar debat públic al voltant de la transició energètica. També per ser altaveu dels problemes, les reivindicacions i els projectes dels associats i del món associatiu i local en l’àmbit de la transició energètica.

  • Línia estratègica 4: Creixement

El creixement s’ha de focalitzar en la incorporació dels municipis que tenen xarxes de distribució públiques o privades que no pertanyen a la distribuïdora de referència, els que tenen centrals de producció i els municipis de l’àrea metropolitana.

  • Línia estratègica 5: Projectes

És prioritari i raó de ser de l’Amep crear i difondre coneixement sobre el context, la raó i els avantatges de la xarxa de titularitat pública i, alhora, és important poder donar suport als associats en particular, però, en general, al món local, en totes aquelles qüestions vinculades a la transició energètica que els afecten.