Pla actuació 2022

La capacitat d’actuació de l’Amep durant l’any 2021, de constitució de l’associació, ha quedat condicionada i limitada pel procés de registre i legalització. En conseqüència, no s’ha assolit una part dels objectius del Pla d’actuació de l’any 2021, que hauran de ser incorporats en la proposta de Pla pel 2022 que haurà de ser aprovat per l’Assemblea general del darrer trimestre. Es proposen les següents línies estratègiques i mesures:

  • Creixement. Després d’iniciar el camí, s’aposta enguany per mantenir i reforçar la difusió i ampliació de la base de l’associació per situar-se a la primera línia del municipalisme i així guanyar reconeixement, recursos, influència i capacitat d’actuació.

  • Consolidació del grup motor i del model de governança. D’una banda, passa per completar la dotació de mitjans necessaris propis i externs per l’administració de l’Amep, i de l’altra, per consolidar les voluntats i les iniciatives dels municipis i entitats fundadors. 

  • Difusió de l’Amep i dels seus objectius. Tot i els esforços realitzats durant el primer any, continua sent una prioritat el donar a conèixer l’associació a tots els nivells. 

  • Activitats, estudis i projectes. Finalment, també és una prioritat organitzar els recursos necessaris per poder donar recolzament als associats en particular però en general al nom local, en totes aquelles qüestions que els afecten vinculades amb els objectius de l’Amep.