Pla actuació 2021

L’Assemblea General ha d’aprovar un Pla d’actuació, que en aquest moment inicial pren la forma de proposta estratègica o full de ruta per la elaboració d’un Pla més complert una vegada l’Associació estigui constituïda. Es defineixen quatre grans estratègies o objectius per l’any 2021:

  • Naixement. Durant el primer any bona part dels esforços s’han de dedicar a organitzar el funcionament i governança de l’Associació dotant-la dels mitjans necessaris i realitzant totes aquelles actuacions per la posada en funcionament de la nova personalitat jurídica. D’igual manera és del tot prioritari avançar amb pas ferm en tres direccions més.

  • Consolidació del grup motor i del model de governança. S’han de consolidar les voluntats i les iniciatives dels municipis i entitats fundadors de l’Amep, procurant que el treball en equip s’intensifiqui tant des de l’àmbit més polític com des de l’àmbit tècnic.

  • Incorporació de més municipis i entitats. Caldrà treballar en la incorporació de més municipis i entitats en aquest projecte, per guanyar capacitat de treball, per incorporar més diversitat i una major representació del territori i de la ciutadania del país.

  • Difusió de l’Amep i dels seus objectius. És prioritari també donar a conèixer l’Associació a tots els nivells, a la ciutadania, a l’empresa, als agents socials i econòmics, a les administracions, i començar a generar debat públic al voltant de la transició energètica, i en particular de la regulació, la titularitat i la gestió de la xarxa de distribució d’electricitat.