Eleccions del 23 de juliol: una oportunitat per a la separació real d’activitats en el mercat elèctric

Inici | Novetats | Eleccions del 23 de juliol: una oportunitat per a la separació real d’activitats en el mercat elèctric

L’Amep ha fet arribar a totes les candidatures a les eleccions generals les propostes de canvis legislatius que contrarestarien els interessos de l’oligopoli elèctric i acostarien el funcionament del sector al benefici de la ciutadania. Concretament, s’ha fet èmfasi en la necessària modificació de l’Article 12 de la Llei del Sector Elèctric per a garantir una autèntica separació entre la producció, la comercialització i la distribució. 

Amb l’objectiu d’influir en els programes electorals i les potencials accions del govern espanyol que sorgeixi de les eleccions generals del pròxim 23 de juliol, l’Amep ha fet arribar un seguit de propostes a tots els partits polítics que s’hi presenten a Catalunya. Es tracta de l’argumentari i el llistat de propostes de redactats normatius alternatius elaborats per Jorge Andrey Sterner, juntament amb l’anàlisi de dret comparat sobre exemples d’energia pública als estats europeus, que conformen el primer estudi elaborat per l’Associació.

En aquest sentit, l’Amep ha demanat a tots els partits polítics que proposin un canvi legislatiu per declarar la titularitat pública de la xarxa de distribució pública. Assumint que aquest pas no tindria efectes immediats en el benefici de la ciutadania, sí que obriria una porta per avançar en les reclamacions concretes que sí que permetrien gestionar la xarxa elèctrica de distribució per al bé comú sota criteris ecològics i socials, i no purament mercantilistes al servei de les empreses privades, tal com passa actualment.

El primer objectiu: l’Article 12 de la Llei del Sector Elèctric

Una de les missions de l’Amep és la d’influir la modificació de lleis i és per això que les propostes de redactats normatius alternatius proposats a l’estudi engloben els òrgans competents tant a escala catalana com estatal. En tractar-se d’eleccions generals, la principal demanda que s’ha dirigit als partits polítics és la necessitat de modificar l’Article 12 de la Llei del Sector Elèctric que podria aprovar-se per majoria simple al Congrés dels Diputats. 

Així, el text proposat demana que “Les societats mercantils que desenvolupin alguna o algunes de les activitats de transport, distribució i operació del sistema a què es refereix l’apartat 2 de l’article 8 hauran de tenir com a objecte social exclusiu el desenvolupament de les mateixes sense que puguin, per tant, dur a terme activitats de producció, de comercialització o de serveis de recàrrega energètica, ni prendre participacions en empreses que executin aquestes activitats”. D’aquesta manera, s’eliminaria la possibilitat actual que un grup de societats desenvolupi activitats incompatibles d’acord amb la llei, sempre que siguin exercides per societats diferents. 

L’Amep considera que el funcionament actual del sistema energètic té molt marge de millora en el camí cap a prioritzar la ciutadania i el planeta davant dels interessos econòmics privats i, en aquest sentit, continuarà fent arribar les seves propostes allà on hi hagi capacitat de decisió per fer-ho possible.