Un estudi jurídic per eliminar traves a l’autoconusm col·lectiu, el plat fort de la 7ª Assemblea general ordinària

Inici | Novetats | Un estudi jurídic per eliminar traves a l’autoconusm col·lectiu, el plat fort de la 7ª Assemblea general ordinària

La 7ª Assemblea general ordinària se celebrarà el pròxim divendres 21 de juny de manera telemàtica. Isabel Bassas, advocada experta en xarxes de distribució elèctrica, presentarà el darrer informe de l’Amep.

Representants dels municipis i entitats de l’Amep durant la 5ª Assemblea general ordinària.

L’Assemblea general ordinària serà l’escenari per compartir la feina que, des de l’Amep, s’ha estat fent en els darrers mesos amb l’objectiu de crear coneixement i incidència cap a la gestió pública de l’energia, concretament, pel que fa al foment de l’autoconsum. Durant la trobada online es farà públic, entre les entitats i municipis convocats, l’estudi jurídic “Proposta normativa per a establir la metodologia per al càlcul de la retribució de l’activitat de distribució d’energia elèctrica per les obligacions i funcions relatives a l’autoconsum”, a càrrec d’Isabel Bassas, advocada experta en xarxes de distribució elèctrica. De fet, serà ella mateixa qui presentarà els resultats al públic assistent.

A continuació, es detalla també l’ordre del dia de la sessió:

 1. Lectura i aprovació de l’acta de la 6a Assemblea general ordinària de l’Amep de 19/12/2023.
 2. Aprovar el nomenament de 3 Vocalies de la Comissió Executiva de l’Amep i acceptació de càrrecs.
 3. Aprovar l’Informe de gestió del primer semestre de 2024.
 4. Donar compte de l’activitat de la Comissió assessora.
 5. Aprovar la liquidació dels comptes i la memòria econòmica abreujada de l’any 2023.
 6. Aprovar la Memòria del Pla d’actuació 2023.
 7. Aprovació de la proposta de celebració de la següent Assemblea presencial.
 8. Presentació del document d’al·legacions a la consulta pública sobre la regulació de la retribució de les distribuïdores.
 9. Debat i aprovació de les prioritats d’actuacions pel segon semestre de 2024.
 10. Aprovació de la constitució del Grup de Treball Municipalista / Suport Tècnic.
 11. Qüestions sobrevingudes.
 12. Precs i preguntes.

Les persones que no estan convocades a l’Assemblea, però que estan interessades a participar, s’hi poden sumar com a oients de la sessió. Per fer-ho cal que facin arribar la petició a través del correu amep@amep.cat.