Pressupost

Els recursos econòmics de l’Amep provenen bàsicament de les quotes anuals ordinàries, que s’aproven anualment per part de l’Assemblea general. Per aquest any 2023 la quota és l’equivalent al 5% dels habitants del municipi en euros, amb un topall màxim de 15 mil euros, i un topall mínim de 150. La quota per les entitats és de 150 euros.