Com adherir-se (antic)

Poden ser membres de l’Amep ajuntaments i ens supramunicipals, comercialitzadores elèctriques, cooperatives, universitats, entitats ambientalistes, societat civil organitzada, sindicats i totes aquelles institucions amb personalitat jurídica que tinguin els mateixos objectius. D’acord amb els estatuts, queden fora els partits polítics, les organitzacions amb ànim de lucre i llurs fundacions.

La composició de l’associació és molt transversal, tant per la naturalesa dels seus membres, com per la seva distribució territorial, pel nombre d’habitants i pel color polític.