Noves tarifes elèctriques a partir de l’1 de juny

Inici | Noves tarifes elèctriques | Noves tarifes elèctriques a partir de l’1 de juny
 1. La nova tarifa elèctrica afecta a tothom i no cal fer cap gestió. És semblant a l’anterior tarifa amb discriminació horària, amb un preu diferent en funció de la hora i el dia.
 2. La tarifa domèstica incorpora 2 períodes de potència i 3 de consum: punta, pla i vall. En general no suposa un major cost anual, però permet estalviar si fem una bona gestió de la nostra demanda energètica.
 3. El preu de la potència baixa i el preu de l’energia consumida és similar a l’actual en el període pla, més car en el període punta i més econòmic en el període vall. El que paguem de més en les hores punta queda compensat en les hores vall, sobretot els caps de setmana.
 4. La nova tarifa és un incentiu econòmic per frenar la demanada d’energia elèctrica al migdia i vespre, que posa en tensió la capacitat de producció del sistema elèctric.
 5. Ajudarà a impulsar la transició energètica, afavorint l’autoconsum d’energia solar fotovoltaica i el vehicle elèctric, i és una crida a ciutadania, empreses i ajuntaments per organitzar-se en comunitats energètiques, per produir i compartir energia renovable, neta, justa, solidària i més econòmica.

Afecta a tothom i no cal fer cap gestió.

El canvi en la facturació elèctrica afecta a la part regulada de la tarifa, els peatges i recàrrecs. No afecta ni als impostos ni al preu que la comercialitzadora ens cobra per l’energia que consumim i la potència que necessitem. El canvi s’aplica automàticament i prèviament les comercialitzadores han d’haver informat als seus clients.

Tothom tindrà discriminació horària.

És semblant a l’anterior tarifa amb discriminació horària, amb un preu diferent en funció de la hora i el dia. El nou sistema tarifari té tres trams horaris de consum i dos trams horaris de potència, que són diferents els dies feines dels caps de setmana i festius:

Feiners:

 1. Període vall (P3): de 0 a 8 hores. Horari amb la tarifa més reduïda.
 2. Període pla (P2): al matí de 8 a 10 hores i a la tarda de 14 a 18 hores. Tarifa intermèdia.
 3. Període punta (P1): de 10 a 14 hores i de 18 a 22 hores. És l’horari amb la tarifa més cara.

Caps de setmana i festius:

Durant els caps de setmana i en dies festius d’àmbit estatal, només hi haurà període vall durant les 24 hores del dia, la més econòmica.

Dues potències contractades diferenciades:

 1. Període pla i punta (P1-P2): de 8 h a 24 h en dies feiners
 2. Període vall (P3): de 0 a 8 hores de dies feiners més tots els caps desetmana i festius estatals.

Això serà opcional i els canvis de potència en cada període s’han de demanar. És adequat per les persones que disposen de cotxe elèctric, ja que poden reduir la potència contractada al mínim possible durant el dia, i si cal, contractar més potència a la nit per carregar el vehicle elèctric o altres sistemes d’emmagatzematge d’energia.

Serà més car el rebut de la llum?

En general no. El preu de la potència baixa i el preu de l’energia consumida és similar a l’actual en el període pla, més car en el període punta i més econòmic en el període vall. El que paguem de més en les hores punta queda compensat en les hores vall, sobretot els caps de setmana. En canvi, ens permet estalviar si fem una bona gestió de la nostra demanda energètica o incorporem sistemes per produir i emmagatzemar la nostra pròpia energia.

Per què aquesta nova tarifa?

Els períodes punta en que el preu serà més car, són les hores del dia on el sistema elèctric té més demanada i entra en tensió. La nova tarifa és un incentiu econòmic perquè tothom faci una millor gestió de la seva demanada energètica i entre totes reduïm els pics de consum del migdia i el vespre. Això evitarà que seguim ampliant la capacitat de generació del sistema elèctric de forma indefinida com ha passat fins ara. A més tenint en compte que cal programar el tancament de les centrals de producció basades en els combustibles fòssil i nuclears.

Puc satisfer la meva demanda a les hores punta mitjançant altres fonts d’energia?

Si. La nova tarifa està també pensada per incentivar que tothom s’apunti a l’autoconsum individual o compartit d’energia solar fotovoltaica, que genera energia sobretot durant el pic del migdia. Podem muntar una instal·lació solar a la nostra coberta i consumir de forma col·lectiva la producció d’electricitat amb els nostres veïns a un preu menor al de la tarifa. A més, ajudarem a reduir el canvi climàtic.

Al vespre, quan les instal·lacions fotovoltaiques van reduint la producció per la manca de sol, podem consumir l’energia que encara queda a les bateries dels vehicles connectats a la xarxa elèctrica, que després carregarem de nou durant la nit aprofitant el període vall més econòmic.

La participació de ciutadania, empreses i ajuntaments en les comunitats energètiques permet que entre totes compartim l’energia que produïm amb panells solars o tenim emmagatzemada a les bateries.

I mentre no pugui compartir energia, que puc fer per reduir la despesa?

 1. Revisa la potència contractada. La potència és la suma de tots els consums elèctrics en un moment donat. Ajusta la potència contractada a la realitat de casa teva. Més de la meitat de les llars, tenen una potència superior a la que necessiten.
 2. Aprofita quan et sigui possible els períodes plans del mati i de la tarda, i el període vall de la nit i el cap de setmana, amb això podràs estalviar una mica. Presta atenció al funcionament dels sistemes de climatització elèctrics, tant de calefacció a l’hivern com de climatització a l’estiu, per no fer un consum massa intens en hores puntes.
 3. I sobretot, parla amb els teus veïns i amb el teu ajuntament, organitza’t, i participa en comunitats energètiques per produir i compartir la teva pròpia energia renovable, neta, justa, solidària i més econòmica.